ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΥΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΥΟΥ

Μόλις επιβεβαιώσουμε την κύηση με το διακολπικό υπερηχογράφημα και τις εξετάσεις αίματος που φανερώνουν τα επίπεδα της β-χοριακής γοναδοτροπίνης, δηλαδή της ορμόνης της κύησης (β-hCG), διαμορφώνουμε το πρόγραμμα παρακολούθησης εγκύου με τις αντίστοιχες εξετάσεις που απαιτούνται σε κάθε περίοδο.

 

6η - 8η εβδομάδα:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ομάδα αίματος, Rhesus (Αν Rhesus:αρνητικό→ Έμμεση Coombs)
 • Σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γ-GT
 • VDRL
 • Αντι-Τοxo (IgG-IgM)
 • Αντι-CMV (IgG-IgM)
 • Αντι-Ερυθράς (IgG-IgM)
 • Αντι-HIVI-II, Αντι-HCV, HBsAg
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης-Τεστ Δρεπάνωσης
 • ΤSH, FT3, FT4
 • Tεστ Pap
 • Έλεγχος κυστικής ίνωσης και θρομβοφιλίας (όπου απαιτείται)
 • Καλλιέργειες κολπικού υγρού

 

11η-14η εβδομάδα

 • Υπερηχογράφημα κύησης, μέτρηση αυχενικής διαφάνειας και εξέταση αίματος PAPP-A και β-hCG, με βασικό στόχο τον αποκλεισμό συνδρόμου Down καθώς και άλλων χρωμοσωμικών ανωμαλιών. 
 • Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS), για τον έλεγχο του γενετικού υλικού του εμβρύου (επί ενδείξεων και ανάλογα των υπερηχογραφικών ευρημάτων).
 • Γυναικολογική εξέταση για την εκτίμηση του μήκους του τραχήλου.

 

16η εβδομάδα

 • Υπερηχογράφημα ανάπτυξης
 • Γενική αίματος, Γενική ούρων ή και Kαλλιέργεια ούρων

 

20η-23η εβδομάδα

 • Υπερηχογράφημα β’ επιπέδου για το λεπτομερή έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου και για αποκλεισμό χρωμοσωμικών και δομικών ανωμαλιών.
 • Επανάληψη εξετάσεων Αντι-Τοxo (IgG-IgM) & Αντι-CMV (IgG-IgM).
 • Triplex και ΗΚΓ της εγκύου (όπου χρειάζεται).

 

26η-28η εβδομάδα

 • Καμπύλη Σακχάρου για τυχόν εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης.
 • Γενική Αίματος, Γενική Ούρων
 • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης

 

32η εβδομάδα

 • Γενική αίματος, Γενική ούρων
 • Υπερηχογράφημα Doppler αγγείων για τη μέτρηση της ροής αίματος στον ομφάλιο λώρο ώστε να διαπιστωθεί εάν ο πλακούντας τροφοδοτείται επαρκώς ή αν υπάρχει πλακουντιακή ανεπάρκεια και ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης.
 • 3D υπέρηχος

 

36η-38η εβδομάδα

 • Καλλιέργεια από την πρωκτογεννητική χώρα για Στρεπτόκοκκο ομάδας Β
 • Καρδιοτοκογράφημα (NST) για τη δραστηριότητα της μήτρας και την κινητικότητα του μωρού.
 • Γυναικολογική εξέταση για την εκτίμηση του μήκους του τραχήλου.

 

Επιπλέον η έγκυος ελέγχεται από το γυναικολόγο:

 • Με υπερηχογράφημα (και NST), ανά 2-3 εβδομάδες, από 32η-40η εβδομάδα κύησης.
 • Με τακτική μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης και του Βάρους, από 1ο μήνα, για έλεγχο της προεκλαμψίας-υπέρτασης.

 

Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξει η έγκυος γυναίκα

 

 Άμεση ενημέρωση του γυναικολόγου σας για συμπτώματα όπως:

 • Απότομη αύξηση βάρους και οιδήματα
 • Κνησμός
 • Μειωμένες εμβρυικές κινήσεις
 • Άλγος στο επιγάστριο
 • Κεφαλαλγία
 • Διπλωπία
 • Κολπική αιμόρροια
 • Συσπάσεις μήτρας
 • Αυξημένα κολπικά υγρά