Τεστ Παπανικολάου

Τεστ Παπανικολάου

Γίνεται έλεγχος για προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και για κονδυλώματα ή εντοπισμός του ιού HPV, με  συλλογή κυττάρων από τον τράχηλο της μήτρας. Το τεστ Παπανικολάου προτείνεται να πραγματοποιείται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την έναρξη σεξουαλικών επαφών, με συχνότητα μια φορά το χρόνο, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για συχνότερη παρακολούθηση.

Σε περίπτωση διάγνωσης προκαρκινικής αλλοίωσης ή μόλυνσης από τον ιό HPV, ακολουθεί κολποσκόπηση, στην οποία επισημαίνονται οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν βλάβη και λαμβάνονται βιοψίες.Γίνεται έλεγχος για προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και για κονδυλώματα ή εντοπισμός του ιού HPV, με  συλλογή κυττάρων από τον τράχηλο της μήτρας.

Το τεστ Παπανικολάου προτείνεται να πραγματοποιείται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την έναρξη σεξουαλικών επαφών, με συχνότητα μια φορά το χρόνο, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για συχνότερη παρακολούθηση. Σε περίπτωση διάγνωσης προκαρκινικής αλλοίωσης ή μόλυνσης από τον ιό HPV, ακολουθεί κολποσκόπηση, στην οποία επισημαίνονται οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν βλάβη και λαμβάνονται βιοψίες.